Obrok Za Poslije – Portal Dobrote!

Poštovani sugrađani i Vi se možete dobrovoljno uključiti u humanitarnu akciju, na način da u restoranu preuzmete obrok za nekoga svoga potrebitog susjeda… Dobrota i ljubav prema bližnjem nema granica, a ako postoji volja akcija poprima sve bolje i bolje…

Nema Komentara Članak Nastavi Čitati