GREEN HAPPY HOUR – ZELENA APLIKACIJA KOJA ĆE NAHRANITI HRVATSKU

Humanitarna udruga Portal Dobrote predstavila je  zeleni socijalni projekt

“Nahranimo Hrvatsku” koji ima najambicijozniji plan do sada: nahraniti cijelu

Hrvatsku, pomoći malim poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim

gospodarstvima te socijalnim samoposlugama i udrugama koje prikupljaju hranu,

ali i smanjiti bacanje hrane te tako sačuvati okoliš.

U sklopu inovativnog zelenog projekta kojem je svrha edukacija, informiranje i

smanjivanje bacanja hrane udruga Portal dobrote pokreće i besplatnu mobilnu

aplikaciju ‘Green Happy Hour’ putem koje će se u stvarnom vremenu povezivati

obiteljska poljoprivredna gospodarstva, mali restorani, pekarnice, slastičarnice,

udruge, socijalne samoposluge, ali i krajnji korisnici u informaciji gdje kupiti

povoljniji domaći proizvod i gotovu hranu ili donirati višak hrane. Sve informacije

o ponudi i potražnji bit će lokacijski označene i tako pristupačne korisnicima koji

se nalaze u blizini.

Udruga je pokrenula i crowdfunding kampanju kako bi prikupila sredstva za

izradu mobilne aplikacije, njeno održavanje i umrežavanje korisnika. Građani

mogu donirati novac putem crowdfunding platforme INDIEGOGO te tako

poduprijeti ovaj hvalevrijedan projekt.

Cilj udruge je vratiti vrijednost hrani. U Hrvatskoj se godišnje baci 400 000 tona

hrane u vrijednosti 4 milijarde kuna, od toga polovica iz kućanstava dok nam 1/5

stanovništva živi ispod granice siromaštva. UNICEF procjenjuje da je oko 24

tisuće djece u Hrvatskoj – pothranjeno. Problem bacanja hrane nije samo

ekonomski, nego i ekološki i moralni problem koji započinje u najranijim fazama

prehrambenog lanca. Gubici hrane na farmama, prijevozu, skladištima dovode u

pitanje sigurnost hrane. Raspadanje hrane uzrokuje emisiju metana koji je

snažniji od ugljičnog monoksida.

Mobilna aplikacija “Green Happy Hour” djeluje kroz tri segmenta: u prvom će

povezati korisnike i vlasnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. OPG-ovi

će oglasiti višak svojih proizvoda, a korisnicima aplikacije će se pojaviti obavijest

gdje u blizini mogu kupiti domaća svježa jaja, ubrati glavicu salate ili jabuke.

U drugom segmentu okupit će restorane, pekarnice, slastičarnice i sve druge

proizvođače hrane koji je pripremaju na dnevnoj bazi. Danas se takva hrana,

nažalost baca, no aplikacija nudi rješenje. Pred kraj radnog vremena ponudit će

svoje tog dana pripremljene proizvode po upola nižoj cijeni. Npr. obavijestit će

korisnike da je u obližnjoj pizzeriji naručena pizza po koju nitko nije došao i u

narednih pola sata moći će ju dobiti u pola cijene.

Treći segment odnosi se na doniranje hrane. Socijalne samoposluge, pučke

kuhinje i udruge oglašavat će svoje potrebe, dok će korisnicima aplikacije stizati

obavijest o tome, tj. o lokacijama na kojima mogu donirati hranu u svojoj blizini.

Svim građanima u potrebi koji nemaju smartphone aplikacija će pomoći na način

da će potaknuti i povećati doniranje i količinu hrane na mjestima na kojima

primaju pomoć.

Green Happy Hour aplikacija će pomoći jačanju domaćeg gospodarstva,

povećati broj radnih mjesta, potaknuti konzumaciju zdrave i domaće hrane,

sačuvati okoliš te smanjiti broj socijalno ugroženih.

Komentiraj Članak:

Komentari